Waarom Quale Investments?


Wij bieden een specifieke knowhow en onderhouden een uitgebreid netwerk van contacten dat ook ten dienste wordt gesteld van de dochterondernemingen. Quale Investments werkt met een klein team dat korte communicatielijnen onderhoudt met haar klanten en relaties.

Quale Investments blijft actief op zoek naar nieuwe investeringen. Wij horen graag van eigenaars of hun vertegenwoordigers over vastgoed projecten die beantwoorden aan onze criteria. Voor meer informatie, contacteer Quale Investments. Wij beloven u strikte vertrouwelijkheid en een snel antwoord.

Geduldig kapitaal en betrokken aandeel­houder­schap


Quale Investments is een Belgische vastgoedonderneming die risicodragend kapitaal ter beschikking stelt. De groep hanteert een ondernemende en langetermijnvisie. Quale Investments heeft als voordeel dat er geen tijdsdruk voor exit is waardoor zij door mogelijke crisissen en moeilijke transits heen kan kijken.

Het team van Quale Investments volgt de operationele, commerciële en financiële gang van zaken op en wil hierbij vooral een klankbord zijn voor het dagelijkse management en haar aandeelhouders. De autonome leiding blijft bij het management van de dochterondernemingen. Wij wensen de plaats van de ondernemer niet in te nemen maar kiezen resoluut voor het partnership-model.

Wij bieden een specifieke knowhow en onderhouden een uitgebreid netwerk van contacten dat ook ten dienste wordt gesteld van de dochterondernemingen. Wij zijn een klein team dat korte communicatielijnen onderhoudt met zijn raad van bestuur en aandeelhouders.

Quale Investments heeft geen sectorfocus. De groep heeft evenwel een grote affiniteit met verschillende industriële sectoren zoals landbouw, horeca, handel, dienstverlening en media. Quale Investments werkt met een sterke blik op Benelux maar heeft ook belangen in Spanje en Zwitserland.

De projecten waarin Quale Investments participeert hebben bij voorkeur een begrijpbaar businessmodel en genereren stabiele cashflows. Een ondernemend, bekwaam en gedreven managementteam is aanwezig of kan worden aangetrokken. Quale Investments investeert op de lange termijn. Quale Investments investeert niet rechtstreeks in opstartende ondernemingen.